Bestemming 'rampenfonds'

In 2014 ontvingen wij vele donaties voor lokale steun na de verwoestende aardbevingen in Nepal. Wat deden wij met dit geld?

TEMPEL IN TUKUCHE HERBOUWD - 28/03/2016
Het is alweer ruim 2 jaar geleden sinds de verwoestende aardbevingen in Nepal, die veel mensen, dorpen en steden troffen. Zo ook het dorp Tukuche, waar wij al vele jaren tandheelkundige ondersteuning bieden en waar ook een – door ons opgezette – lokaal bemande tandartsenpost staat. In dit dorp stond een tempeltje boven op een berg, waar veel ceremonies werden gehouden en een belangrijke plek is voor de bewoners. Helaas stortte deze gedeeltelijk in door de aardbeving(en). Dankzij uw steun konden wij de tempel herbouwen samen met de lokale bevolding en dit project uit ons rampenfonds bekostigen.

MEDISCHE POST KHASTAP, BASA IN NEPAL GEOPEND - 13/01/2017
Naast enkele kleinere projecten, als de herbouw van een tempeltje in Tukuche en kleinschalige steun via onze rechtstreekse contacten, heeft het bestuur besloten uit ons ‘rampenfonds’ de wederopbouw van de deels verwoeste Health Post in het dorp Basta/Khastap, op 2000 meter hoogte in het Solo-gebied, ten oosten van het vliegveldje Phaphlu en op 2 dagen lopen ten zuiden van Lukla voor onze rekening te nemen, in nauwe samenwerking met de stichting ‘Topaspiraties’ van de bekende bergbeklimmer Katja Staartjes en dankzij een grote gift van Stichting de Roje Hel van Freek en Hella de Jonge. In juni 2016 werd gestart met de bouw. De wederopbouw van deze post betekende vooral dat het inkomen genereert voor vele mensen in de omgeving, waardoor vele gezinnen hun eigen situatie kunnen verbeteren. Grootste probleem is het aanvoeren en verwerken van het materiaal. De bouwmaterialen moeten door onbegaanbare wegen deels per drager vervoerdworden, met als ‘voordeel’ dat de donaties vooral aan lokale mensen ten goede zijn gekomen. Op 14 december was het zover en werd de post geopend, inclusief    een tandartsstoel. In 2018 bezocht Joost van Vlijmen deze post.

 Uit de reserve van dit 'rampenfonds' hebben wij in 2020 ondersteuning geboden aan onze lokale contactpersonen in zowel Mongolië als Nepal omdat door de 'lockdown' door corona hun inkomsten volledig wegvielen.