Donatie voor Day Care Center Chitwan

2 februari 2015

DSCN2220

Eind2014 kwamen wij in contact met Miranda Slagter, van de non-profit organisatieStichting Veldwerk Nederland (SVN). Vanuit Kathmandu biedt deze stichting sinds1999 duurzame hulp aan kansarmen in Nepal. E�n project van SVN is een dagopvangin Chitwan, het Day Care Center Chitwan, waar zo'n 50 kinderen tussen de drieen de vijf jaar dagelijks gratis, informeel onderwijs krijgen. Uitgangspunthierbij is om vrouwen en kinderen in een achterstandssituatie te ondersteunenop lokaal niveau.

Mirandaliet ons weten dat ze in de dagopvang dringend een inverter nodig hebben, omvoor de nodige verkoeling te zorgen in het warme klimaat. Stichting Dhampusbesloot daartoe een donatie te doen aan de stichting, zodat deze zo snelmogelijk kon worden aangeschaft. Inmiddels is de inverter goed en wel en metdankbetuiging geïnstalleerd in het day care center. Van de donatie konbovendien ook een nieuwe batterij worden aangeschaft, zodat er altijd eenbackup beschikbaar is voor als de stroom uitvalt. De vrouwen en kinderen in dedagopvang kunnen het hoofd weer koel houden!

DSCN2220

Opde foto's - kinderen in het Day Care Center Chitwan en blijeontvangst van de inverter.