Een gezellige vriendendag

20 april 2015

Hartverwarmende reacties kregen wij na de jaarlijkse bijeenkomst voor de'Vrienden' van stichting Dhampus in Tiel op 18 april jl. De vrienden werdendoor de oprichter van de stichting, Joost van Vlijmen, van harte welkomgeheten, waarna hij het woord gaf aan dr. Ralph Voorsmit voor detraditionele stichting Dhampuslezing onder de titel Vrijwilligerswerk in Nepal: een persoonlijkebelevenis. 

DSC03107

Ralph was als kaakchirurg 40 jaar verbonden aan het UMC st. Radboud teNijmegen en is een begenadigd spreker, die nog steeds met grote regelmaatvoordrachten over een rijk scala aan onderwerpen geeft. Hij maakte vorig jaardeel uit van het team dat naar Nepal ging en gaf een inspirerende presentatie,waarin, gesteund door muziek en afgewisseld met video, meer dan 200 foto'sverwerkt waren.  

DSC03114

Na het lunchbuffet hield Joost een praatje over de voortgang van deprojecten in Nepal en de overige stichtingsactiviteiten. Bij het afscheidontvingen de vrienden hun 'vriendencadeau', de afwezigen krijgen dittoegestuurd. Stichting Dhampus mag terugzien op een succesvol jaar, mededankzij de betrokkenheid en financiële steun van onze vriendenkring, waardoorwij ook duurzame ontwkkelingssamenwerking tot stand kunnen brengen, zoals het inrichtenvan een tandheelkundepost die op den duur zelfvoorzienend draait. Wij dankenallen hiervoor van harte en hopen ook de komende tijd op hun steun te kunnenrekenen. De stichting streeft naar een vriendenkring van maximaal 40 personen.Wij zijn al ruimschoots over de helft. 

Informatie over een vriendenlidmaatschap

Met dank aan Paul Ketelaar voor de foto's.

DSC03105

DSC03117

DSC03125

DSC03140