13 januari 2017

Medische post Khastap, Basa in Nepal geopend

Zomer 2015

Het was een lastige klus om uit te zoeken hoe de speciaal bijeengebrachte donaties die onze vrienden doneerden speciaal voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Nepal in 2015 het beste besteed zou kunnen worden. Met name omdat de regering van Nepal besloot dat binnenkomende gelden voor vele NGO's via hun moest lopen en bovendien personen 'gedreigd" werd dat ze geen ondersteuning zouden krijgen als ze geld aannamen van buitenlandse organisaties. We moesten hier om heen projecten zoeken, waarvan de gelden rechtstreeks ten goede zou komen aan een lokale bevolking, die veel te lijden had gehad van de aardbevingsramp.
 
Najaar 2015/voorjaar 2016
Naast enkele kleinere projecten, als de herbouw van een tempeltje in Tukuche (zie elders) en kleinschalige steun via onze rechtstreekse contacten, hebben we  uiteindelijk besloten de wederopbouw van de deels verwoeste Health Post in het dorp Basta/Khastap, op 2000 meter hoogte in het Solo-gebied, ten oosten van het vliegveldje Phaphlu en op 2 dagen lopen ten zuiden van Lukla voor onze rekening te nemen.
 
Bhasa 2   Bhasa 2
 
Wij kwamen op de hoogte van dit project door de stichting Topaspiraties van de bekende Nederlandse bergbeklimmer Katja Staartjes. Zij ondersteunt met een door haar en andere bergbeklimmers opgerichte stichting diverse projecten in de dorpen van de zwaar getroffen regio in de slopen van het Mount Everestgebied en heeft daar ook veel lokale contacten. Mede dankzij een extra donatie van hun stichting Topaspiraties kon een geheel nieuw gebouw neergezet worden, omdat de nog bestaande ruimtes onveilig waren. De regering heeft nieuwe voorschriften voor o.a. scholen en andere openbare gebouwen gemaakt. Bovendien zouden ook diverse nieuwe nodige medische materialen kunnen worden aangeschaft. Een en ander werd met de lokale contactpersoon Chhiree Sherpa afgestemd, met wie Katja goede ervaring heeft. 
 
Zomer 2016
In juni werd gestart met de bouw. 
 
bhasa1   bhasa1
bhasa1   bhasa1
 
De wederopbouw van deze post betekent vooral dat het inkomen genereert voor vele mensen in de omgeving, waardoor vele gezinnen hun eigen situatie kunnen verbeteren. Grootste probleem is het aanvoeren en verwerken van het materiaal. De bouwmaterialen moeten door onbegaanbare wegen deels per drager vervoerd worden, met als 'voordeel" dat de donaties vooral aan lokale mensen ten goede zijn gekomen.  
 
bhasa1   bhasa1
 
December 2016
Op 14 december jl. was het zover en werd de medische post geopend. Katja Staartjes was hierbij aanwezig. Het werd een waar spektakel met diverse vormen van zang en dans plus speeches van diverse betrokkenen en -als altijd- lokale bobo"s. 
 
bhasa1   bhasa1
 
Voor het eerst sinds de aardbeving kan de post voor de hele regio weer volop gebruikt worden, verwachting is dat weer zo"n 50 personen per dag de weg naar de post zullen vinden. Naast de bouw werden ook een röntgenapparaat, een tandartsstoel, een EHBO-kit en -rugzak en elektrische verwarming voor de geboortekamer aangeschaft. Het dorp ligt immers op 2000 meter hoogte en er is geen verwarming in het gebouw, dus verwarming tijdens de winter is voor moeder, kind en vroedvrouw van groot belang! 
 
bhasa1   bhasa1
bhasa1   bhasa1
 
Ook hadden we voorbeelden gestuurd van zgn. 'murals" met voorlichting over tandenpoetsen, handen wassen e.d. , met het verzoek deze op de muren van de healthpost aan te brengen. Ook dat is gebeurd, evenals een naamsvermelding.
 
Komend voorjaar zullen wij de post zelf bezoeken en de voorlichting en verdere mondhygiënische zorg in samenwerking met de lokale arts structureel verder ontwikkelen.
 
Mede namens alle betrokkenen danken wij allen die via ons een donatie hebben gedaan voor de 'Ramp Nepal", in het bijzonder Freek en Hella de Jonge/De Rode Hel.