Mission 'water voor Kaski-regio' completed!

19 juni 2015

In eerdere nieuwsberichten informeerden wij u over het omvangrijke waterproject inde Kaski-regio, waaraan ook Stichting Dhampus steun geeft. Onze bijdrage was bestemd om op tien scholen in deze moeilijk begaanbare regio, die voornamelijkwordt bewoond door kastelozen, watertappunten aan te leggen enzogenaamde educatieve murals op demuren van de scholen. 

Gelukkig heeft dit project geen last gehad van de aardbeving. Onlangs ontvingen wij zelfshet heuglijke nieuws dat ons project nu helemaal afgerond is!

 De murals, ontworpen en aangebracht doorlokale kunstenaars, zijn erg mooi uitgepakt. Wij hadden om 3 illustraties verzocht: eentje voor tandenpoetsen,eentje voor handen wassen na toiletgang en een derde voor algemene hygiëne/haarwassen. Als bonus is er echter nog een vierde tekening bijgekomen, met eenstuderend kind, om het belang van onderwijs te benadrukken. 

Hetproject is zelfs nóg beter uitgepakt dan afgesproken. Naast een watertappuntbij alle scholen is namelijk ook bij elke school een grote wateropslagtank(1000 liter) geplaatst. In verband met de waterschaarste kan in de regio alleentussen 6 en 10 uur 's ochtends water getapt worden of soms 's avonds, grotendeels buiten de reguliere schooluren. Met behulp van de opslagtanks hebben de scholen nugedurende de hele dag beschikking en toegang tot water, een geweldigetoevoeging dus! Dankzij onze vaste donateursgroep 'Vrienden van stichting Dhampus' hebben wij deze steun kunnen verlenen, we kunnen trots zijn dat we dit met elkaar tot stand hebben gebracht.