Tandzorgopleiding Tulassa Mainali

12 februari 2015

Tijdens de Nepalreis van oktober jl. ontvingen de Dhampustandartsen bij hun werk assistentie van verpleegkundig personeel van het lokaleziekenhuis in Maina Pokhari. Aan een van hen, Tulassa Mainali, heeft Dhampus demogelijkheid geboden om een korte tandzorgopleiding te volgen in Kathmandu. Ditmet de bedoeling om in Maina Pokhari op scholen voorlichting te kunnen geven,evenals om zeer eenvoudige extracties uit te kunnen voeren.

 DSC02427

Eerst hebben we met Tulassa gesproken over haar toekomstigeambities als tandverzorgende, en met haar overlegd of zij iets voelt voor eenstructurele betrokkenheid bij het opzetten en bemensen van een tandheelkundigepraktijk in het ziekenhuis. Zij ging positief in op ons voorstelen is een basiscursus tandartstechnieken in Kathmandu gaan volgen. Hierbij ontvingze financiële ondersteuning van Dhampus, en begeleiding op afstand doortandarts Joost van Vlijmen. Inmiddels heeft ze de cursus met goed gevolgafgerond. Himalayan Care Hands heeft ons bovendien officieel laten weten dat opde begane grond van het ziekenhuis een kamer zal worden ingericht voortandheelkundige zorg, waarbij Tulassa met de kennis uit haar basiscursusondersteuning zal gaan bieden. Instrumentarium en stoel van ons, nu nogopgeslagen in Kathmandu, zijn het begin van onze donatie voor de inrichting. 

 

De stichting heeft voor het komende jaar nog meer plannenom structurele tandzorg te bewerkstellingen in Nepal. Zo wordt verkend watde mogelijkheden zijn voor het volgen van (betere) opleidingen tandheelkunde inKathmandu en omgeving voor lokale tandverzorgers zoals Tulassa. In november zalDhampus mogelijk een bezoek brengen aan de Bal Bikash school in Alapot, tennoorden van Kathmandu. Ten slotte zal contact worden gezocht met het NobelHospital in Kathmandu, om te onderzoeken of een samenwerking en continuïteit inprofessionele tandzorg in Mainapokhari met hun hulp  een optie is.

 

(Foto: Paul Ketelaar)