Voortgang waterproject Kaskikot

11 maart 2015

In onzevorige nieuwsbrieven informeerden wij u over het waterproject in o.a. de dorpen Kaskikot en Sarangkot in de Kaski-regio in Nepal, waarvoor Stichting Dhampus een donatie heeft gedaan van  € 2.500,-. Met deze donatie zouden op 10scholen in deze uiterst moeilijk begaanbare regio en dorpen waar vooral kastelozen wonen, watertappunten aanworden gelegd. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat het project met denodige vertraging kampte, in verband met technische tegenvallers zoals lekkagesen verzakkingen in de bergen. Wij hebben inmiddels weer een update ontvangen.

Op dit filmpje (ca. 6 minuten) kunt u zien waarom het project nodig is.

Inmiddelsis de pijplijn van de hoofdtransmissie succesvol aangelegd. Vanuit dezehoofdtransmissie kunnen verbindingen worden aangelegd naarlocaties in de omgeving. In eerste instantie was het plan om publieke tappuntenaan te leggen op verschillende plaatsen, maar na overleg met bewoners,waterstichtingen en overheid is toch besloten om tappunten per huishouden aante leggen met watermeters. Bij de scholen komen wel publieke tappunten, waarbijStichting Dhampus heeft verzocht om deze te voorzien van instructieve sanitationmurals, met informatie over tandenpoetsen en algemene hygiëne. Vanwege de gewijzigdeplannen en de technische tegenvallers heeft Stichting Dhampus besloten eentoezegging te doen voor een donatie van nogmaals € 2.500,-, wanneer de tappunten op de 10 scholen zijn aangelegd en de murals gemaakt. Wij houden u opde hoogte!