10 december 2018

Vriendendag 2018

Op 21 april vond weer de jaarlijkse Vriendendag van Stichting Dhampus plaats in Beek-Ubbergen bij Hotel de Musschenberg. Het was prachtig weer wat de dag natuurlijk helemaal af maakte!

Na ontvangst en welkomstwoord van Joost nam Prof. Jo E. Frencken het woord voor de 8ste ‘Stichting Dhampuslezing’. Jo was tot voor kort universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn interesse gaat vooral uit naar weefselsparende tandheelkundige behandelingen. Hij is in vele landen voor zijn werk onderscheiden en heeft ook heel wat afgereisd. Hij gaf een lezing over deze ART-techniek, waarbij gaatjes gevuld worden op een pijnloze wijze zonder het gebruik van boren. Deze vorm van behandelen is erg belangrijk voor behandelingen in derdewereldlanden. Je hebt daar namelijk vaak geen stroom en je hoeft niet te boren. Daarnaast is ART ook een goede en pijnloze behandeling om gaatjes te vullen bij kinderen.  

Foto: Eric Alkemade overhandigt Jo Frencken een bedankje

Na de lezing konden we genieten van het lunchbuffet. Het lunchbuffet gaf gelegenheid om andere Vrienden beter te leren kennen; een belangrijk deel van onze Vrienden heeft een medische of tandheelkundige achtergrond met interesse in landen en de achtergronden van de landen, waar Stichting Dhampus voor werkt.

Foto: Joost van Vlijmen haalt iedereen na de lunch weer naar binnen voor de tweede lezing

Na de lunch gaf onze contactpersoon uit Mongolië Lena Khazidolda een presentatie over de werkzaamheden van Stichting Dhampus in Mongolië. Lena is bestuurslid van de NGO Source of Steppe Nomads in Mongolië, met wie wij samenwerken. Lena coördineert de activiteiten in Mongolië en vertelde tijdens haar presentatie de stand van zaken rondom de projecten van Stichting Dhampus. In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting op het gebied tand- en mondverzorging goede stappen gezet in het uiterste noordwesten van Mongolië: Ulgii en Sogog, bij de grens met Kazakhstan. Er reist nu eens in de drie maanden een tandarts met assistent erheen om in deze zeer afgelegen gebieden tandheelkundige zorg te bieden. Het blijkt zijn vruchten te werpen, want Lena geeft aan dat de mensen bewust worden van het verband tussen veel snoep, pijn en tandbederf en dat poetsen daar tegen helpt.

Foto: Lena Khazidolda geeft haar presentatie over de stand van zaken in Mongolië

Na de presentatie van Lena spraken Joost van Vlijmen en Eric Alkemade nog over de plannen van dit jaar, aanwezigen konden ook vragen stellen. 

Foto: Lena Khazidolda overhandigt een traditioneel kleed gemaakt door de locals in Mongolië om hun dankbaarheid te tonen

Het jaarlijkse ‘vriendencadeau’ dat de aanwezigen op deze dag normaliter krijgen, was er nog niet!  Dit jaar maakt de stichting ter gelegenheid van haar tienjarige bestaan een magazine. De Vrienden ontvangen het in de loop van dit jaar.

De steun van een ‘vriendengroep’ is voor de stichting zowel financieel als moreel van groot belang. Degenen die in een jaar €250 of meer doneren, nodigen wij, zonder verdere verplichting, graag uit voor de jaarlijkse ‘Vriendendag’.

Na afloop van de Vriendendag bespraken de besturen van Stichting Dhampus en van Stichting Vrienden van Steppenomaden Mongolië samen met Lena de plannen voor komend jaar.