Generator voor Tukuche

21 maart 2014

Generator     reclame Tukuche

Begin dit jaar  bereikte ons de vraag vanuitTukuche of het mogelijk was om een stroomgenerator en een autoclaaf aan teschaffen voor de dental clinic, die continuïteit van het werk mogelijk maakt. In Tukuche is destroomvoorziening zo onbetrouwbaar dat tandheelkundige behandeling ernstigehinder ondervond. Ook miste Tara een mini-autoclaaf ter snelleontsmetting van haar instrumenten. 
Vanuit stichting Dhampus hebben we via Patrick Maas, onze contactpersoon,ervoor gezorgd dat een stroomgenerator en een snelkookpan aangeschaft kondenworden. Inmiddels is onder dankzegging, behalve de pan ook de generator aangeschaft en gearriveerd. Wij danken de Lions Club Nijmegen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Op de foto: 2de van linksPurna (vrouw van Patrick), 3de van links Tara, samen met een afvaardiging van dedorpsraad en in het midden Patrick Maas.