5 oktober 2016

Verslag dental camp Mongolie 2016

IMG_2088

Tandarts Joost van Vlijmen bracht van 10-19 september een bliksembezoek aan Mongoli omtandheelkundige hulp te verlenen. Hieronder zijn verslag.

Opzaterdag 10/9 vertrok ik vanaf Amsterdam Schiphol naar Moskou, daar overstap opvlucht naar Ulaanbaatar [UB] . Aankomst zondag ochtend 07.00 uur, samen met 2patinten van mij, Astrid en haar man, die steun verlenen aan een Kindergartenin het Noorden van Mongoli.  Door eenlokale contactpersoon naar hotel gebracht ens middags naar de praktijk vancollega Boldbaatar, tandarts met een priv kliniek in UB. Hij had via PUM eenverzoek bij Stichting Dhampus ingediend voor de aanschaf van een kleine bus [max 27 personen zouden er in kunnen zitten, onze stadsbussen hebben de dubbelecapaciteit, dit om een idee te geven van de grootte] waarmee hij naar hetplatteland wil om daar ouderen en minder validen te kunnen behandelen.

Zijnkliniek zag er netjes uit, 3 behandelkamers, eigen tandtechnieker en eendochter die ook meewerkt als tandarts. De bus zou, met thk inrichting zon 25.000 $ gaan kosten. Een aanhanger zou eenklein laboratorium moeten bevatten. Dit gaat uiteraard onze stichting te boven,heeft niet meteen onze prioriteit, maar we zullen meedenken waar hij welterecht zou kunnen. Na het overleg bracht hij ons naar een particuliereopleiding voor tandartsen. Daar werden op dat moment [zondag!] examens afgenomen. Het zag er netjes uit, met mooie kleine behandelzalen met Chineseapparatuur. Mensen die het kunnen betalen, kunnen in UB goed terecht.

 

Maandagstond in het teken van het het hoofddoel van de reis: een bezoek aan het officevan de NGO, Source of Steppe Nomads, om met hen kennis te maken. Een van hen,Lena, zou onze gids en mijn vertaalster zijn op het platteland, waar ik zougaan werken.

Devolgende dag vroeg op: vlucht naar Ulgii in het verre Noorden om 06.00 uur, 2,5uur in de lucht.

Ontvangstbij een familie alwaar een schaap werd geslacht dat s avonds voor ons op tafelstond. De dokter mocht van de schapenkop vlees snijden en de ogen uitnemen;ik heb bedankt, werd ter plekke tijdelijk - vegetarir....

sMiddags bezoek aan het plaatselijke ziekenhuis, ontvangst door de geneesheerdirecteur. Hij verontschuldigde zich bij voorbaat voor de staat waarin detandheelkundige afdeling zich bevond. En inderdaad, dat viel tegen. Driebehandelunits die slechts ten dele functioneerden. Stoel in n stand nogbruikbaar. Van de 3 boren werkte er nog eentje Halogeenlamp stuk. Er was ernog eentje die circuleerde langs de 3 stoelen. Op jaarbasis 2.000 euro budgetwaar alles van moest worden gedaan: inkoop materialen en reparatie apparatuur,zelfs voor een ontwikkelingsland bijzonder weinig. Erg triest.

Daarontmoette ik ook de kindertandarts Dagva die, samen met haar assistente, metmij op zou trekken.

Nabezoek aan de thk afdeling op naar het auditorium van het ziekenhuis waar 12collegae en assistenten op mij wachtten. Enkelen werkzaam in het zkh, anderen ineen [eigen] praktijk in de stad.

Onderwerpvan mn workshop was de behandeling van kinderen met een erg slecht gebit[NOCPT]. Allen kregen een certificaat uitgereikt.

IMG_2089

Opnaar de supermarkt en de black market voor de inkoop van tandenborstels en tandpasta.Na de avondmaaltijd nog op pad naar Sogog, ruim een uur rijden, alwaar wij onzeintrek namen bij een familie. Vanuit deze locatie zouden wij drie dorpen gaanbezoeken.

Devolgende dag eerst naar Ullaankhus, waar ik begon in een crche [ Kindergarten]en 3- en 4-jarigen zag. Dat viel nog niet tegen! In de sanitaire hoek zag ikschappen met bekers op naam, tezamen met borstel, tandpasta, washandje en stukjezeep. in kindercreche spullenMn collega begon met poetsinstructie waarna wij samen de kids zagen:112 gezien, 7 restauraties, 17 F appl en 2 extracties

in kindercreche behandeling

Nade lunch naar het internaat van de lagere en middelbare school. Geenelektriciteit het was al bijna donker. Daar kwam een totaal ander beeld naarvoren. Rampzalige gebitten, grote caviteiten en wortelresten. Een kind met eenabcesDit was dweilen met de kraan open!

Devolgende dag was er de viering van het 10-jarig bestaan van de crche. Dit wasde reden dat Astrid en Haajie naar Mongoli gingen. Speeches, zang, dans,worstelen en paard rennen en een presentje voor ons: een mooie foto van eengletsjer.

Opvrijdag 16/9 weer naar Ullaankhus voor de opening van het training center eneen rit naar Tsengel, ruim 1,5 uur in de auto over de steppe. Ook daar bezoekaan de crche, overhandigen van speelgoed en helaas, omdat alles erg wasuitgelopen GEEN tijd om de kinderen te behandelen.

Zaterdagvroeg op om nog kinderen te zien en te behandelen in het internaat van Sogog,hetzelfde beeld als in Ullaankhus: rampgebitten. In de middag de terugreisaanvaard naar Ulgii, met onderweg een stop bij het Eagle festival. Mooi om datallemaal te zien, de Eagle Hunters.

sAvonds in Ulgii de eerste douche sinds 5 dagen in het openbare badhuis enafgifte van de donatie aan collega Dagva. Dagva en Joost

Zij is zeer gemotiveerd om voorlichtingen behandeling van de kinderen in de 3 dorpen in haar programma op te nementegen een bescheiden tegemoetkoming. Stichting Dhampus overweegt haar een jaarte steunen.

Zondagom 07.00 uur in de auto voor een rit van ruim 5 uur naar Khovd. Alleen daar wasnog een vlucht naar UB. Om 21.30 uur in het hotel, inpakken, douchen, scheren,batterijen opladen, biertje op de kamer en snel naar bedom 04.00 uur ging dewekker, 06.00 uur vlucht naar Moskou en in de avond moe en nog vol van alleindrukken, weer geland op Schiphol.