Kernwaarden

Wij verbinden mensen. Wij proberen lokale tandartsen te binden aan de bewoners in achterstandswijken en berggebieden van Nepal en Mongolië. We proberen ons te verenigen in maatschappelijke organisaties om samen met de lokale mensen healthposts op te zetten met tandheelkundige zorg. Wij proberen een lokaal netwerk te creëeren in Nepal en Mongolië van mensen die zelf tandheelkundige zorg kunnen verlenen aan de lokale bevolking en zelf op pad gaan om de mensen in moeilijk begaanbare gebieden te bereiken. 

Wij werken aan oplossingen. Vanuit onze eigen visie werken wij praktisch en vakkundig. Doordat we werken in afgelegen gebieden moeten wij  ondernemend en innovatief blijven in het vinden van oplossingen.

Wij zijn transparant. Wij zijn kostenbewust, aanspreekbaar op onze beloften, eerlijk over wat we hebben bereikt en over wat ons niet is gelukt en leggen daarover verantwoording af.  Deelnemers aan de projectbezoeken betalen mee aan hun eigen reis- en verblijfkosten.