18 december 2018

Bezoek Project Khastap 2018

Joost van Vlijmen bezocht in november ons project in Khastap, aan de voet van het Himalayagebergte. Vanuit Kathmandu vloog hij naar Phaplu en van daaruit ondernam hij een trekking naar Khastap. Daar kreeg hij een rondleiding. Hieronder zijn verslag:

“Het , met mede door onze  hulp herbouwde deel van de healthpost was aan het zicht onttrokken omdat UNICEF er een kraamkliniek precies voor heeft gebouwd. Daardoor zijn de murals over gezondheidszorg helaas niet meer goed zichtbaar. Het herbouwde deel doet dienst als woning voor de dokter en verplegend personeel. Een kamer is opslagruimte. De bedoeling was dat hier ook behandelingen zouden plaats vinden, maar blijkbaar is toch de bestemming gewijzigd. 

De lokale arts heeft een cursus gevolgd voor tandextracties, 4 weken in totaal. Het instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is, heb ik later vanuit Kathmandu laten aanvullen met die instrumenten waar ik vanuit ervaring weet dat die daar hard nodig zijn. 
 

Als deze arts er niet is, bijvoorbeeld als hij in de vallei andere dorpen bezoekt is er niemand die tandpijn kan verhelpen. Maar bij navraag blijkt het aantal patiënten met tandpijn ook niet zo groot te zijn, 5 of 6 per week. Zelf heb ik er 4 patiënten gezien en daar 9 elementen bij verwijderd. Er komt op gezette tijden een groep vrijwilligers langs die er een dentalcamp opzetten: voorlichting en behandelingen. Ook zijn er plannen om een Nepalese tandarts (mondhygiënist) eens per maand een zitdag te laten houden. 


In een korte plechtigheid werd ik nog eens bedankt voor onze financiële steun en  mijn gids Chhiree en ik kregen bloemenkransen, katha’s en een ‘letter of appreciation’. In een ook ontvangen ‘request  letter’ staat te lezen dat er nog een aantal wensen zijn, zoals röntgenapparatuur.  Gezien het geringe aantal patiënten, en de toch niet zo heel ver weg gelegen tandheelkundige kliniek in Phaplu zal het bestuur van onze Stichting daar niet op ingaan. Wel willen wij de kosten van een training in Kathmandu in extractie van elementen voor onze rekening nemen, omdat dit nuttig is voor degene die de dagelijkse leiding heeft in de kliniek.`”

Terug in Phaplu gebeurde waar we altijd bang voor zijn: door het weer werd er niet gevlogen. Ik wachtte niet af wanneer er wel gevlogen kon worden en bestelde een jeep naar Kathmandu. Tien uur hobbelen over vreselijke wegen in Nepal, degenen die er geweest zijn, weten wat ik bedoel. De reservedag was wel ingepland en ik was bijtijds in Kathmandu om daar toch verschillende zaken te kunnen regelen en de  geplande vlucht te  nemen naar Schiphol.