Het bestuur van Stichting Dhampus

Het Bestuur

Stichting Dhampus is een intitiatief van tandarts Joost van Vlijmen en opgericht in 2008. Het bestuur is onbezoldigd. 

Het bestuur is per januari 2020 als volgt samengesteld:

Drs. E. Alkemade, tandarts – voorzitter
Drs. E. Lamée, tandarts – secretaris/penningmeester
Dr. P. Ketelaar, senior assistant professor Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen.

Redactie website en nieuwsbrief:
Patty Voorsmit 

RSIN/fiscaal nummer: 81905955 

In liefdevolle herinnering
Joost van Vlijmen
5 maart 1954 - 19 december 2019
In memoriam