Goede tanden voor iedereen

... dat zou fantastisch zijn, maar is helaas niet haalbaar. Miljoenen mensen leven dagelijks met kiespijn omdat zij geen toegang hebben tot goede betaalbare tandheelkundige voorzieningen. Stichting Dhampus wil een aantal van hen structureel helpen door jaarlijks terugkerende bezoeken en zo mogelijk en waar nodig in een regio een permanente tandartsenpost inrichten in samenwerking met de lokale bevolking.

Wat maakt Stichting Dhampus uniek?

Stichting Dhampus probeert in samenwerking met Nepalese tandheelkundige organisaties en NGO’s op verschillende locaties een beleid voor tandheelkundige zorg op te bouwen. Stichting Dhampus maakt daarvoor gebruik van de infrastructuur die andere Nepalese gezondheid organisaties hebben neergelegd. Deze organisaties, vaak voor moeder en kind werkend, zien de tandheelkundige preventieve zorg als een belangrijke aanvulling van hun diensten.
Uitgangspunt is het “teach the teacher” principe. Dat houdt in met name op scholen docenten inzetten voor het toezicht en het aanleren van dagelijks poetsen en verdere mondhygiëne.
Juist de regelmaat is erg belangrijk.
Het uiteindelijk doel is dat de regio na enige jaren zichzelf onderhoudt, waarna Stichting Dhampus een volgend project start.

Wat Mongolië betreft is deze werkwijze niet mogelijk. Ons huidige langlopende project daar richt zich op de bevolking van de steppenomaden in de provincie Bayan-Ulgii, in het grensgebied met China, Rusland en Kazachstan. Gezien de omvang, afstanden en dun bevolkte rurale gebieden waar wij werken is het opzetten van praktijken niet zinvol. Hier heeft Stichting Dhampus er voor gekozen Mongoolse tandartsen uit de regionale hoofdstad Ulgii financieel te steunen om enige keren per jaar een ronde langs o.a. de scholen van de diverse dorpen te maken. In Nederland proberen wij personen of instanties te benaderen om dit project ook voor de komende jaren te adopteren.