Goede tanden voor iedereen

... dat zou fantastisch zijn, maar is helaas niet haalbaar. Miljoenen mensen leven dagelijks met kiespijn omdat zij geen toegang hebben tot goede betaalbare tandheelkundige voorzieningen. Stichting Dhampus wil een aantal van hen structureel helpen door jaarlijks terugkerende bezoeken en zo mogelijk en waar nodig in een regio een permanente tandartsenpost inrichten in samenwerking met de lokale bevolking.

Wat maakt Stichting Dhampus uniek?

Stichting Dhampus verleent kleinschalige hulpverlening op plaatsen waar het hard nodig is. Snel, professioneel en kosteloos. Geen grote kampementen, maar kleine teams van experts die elk jaar vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp verlenen samen met lokale werkers. Zij betalen zélf hun reis- en verblijfkosten, maar hebben o.a. veel medicamenten en tandheelkundig materiaal nodig welke in die gebieden niet verkrijgbaar zijn en dus meegenomen moeten worden. Al met een kleine bijdrage maakt u een zichtbaar verschil voor mensen in Nepal en Mongolië die het minder goed getroffen hebben.