Stichting Dhampus ondersteunt tandheelkundige zorg en geeft voorlichting over mondhygiëne aan o.a. inwoners van bergdorpen in Nepal en in achterstandswijken in steden in Mongolië. In het bijzonder richt de stichting zich op kinderen in scholen, weeshuizen, kloosters en opvanghuizen. Deelnemers aan de projectbezoeken betalen mee aan hun eigen reis- en verblijfkosten.

Uw bijdrage maakt het mogelijk het aantal kisten met instrumenten en medicamenten uit te breiden en achter te laten op de plaats van bestemming voor vervolgbezoeken in samenwerking met lokale helpers. In Mongolië en Nepal staan reeds vele kisten met tandartsbenodigdheden wat herhaald bezoek op dezelfde locaties mogelijk maakt of geschonken is aan lokale tandartsposten waar we werken. Ook schaft de stichting medicamenten en tandartsmateriaal aan voor lokale tandartsen en werkt ze nauw samen met andere kleinschalige organisaties die op afgelegen plaatsen werken en o.a. scholen en weeshuizen bouwen en ondersteunen. 

Via deze link ziet u een 360 graden videoverslag van de reis in 2017 van een Dhampus dental team naar Nepal. Dit hebben we gedaan om u een 'zo echt mogelijke' ervaring te geven van het werk van de vrijwilligers van de stichting Dhampus. Zo staat u in het begin van de video op een schoolplein in Nalang en kunt u om u heen kijken. 360 graden houdt dus in in dat u door het videoverslag kunt scrollen. Via pc door middel van de pijltjes in het beeld, en via tablet of smartphone met uw vingers of door uw tablet/smartphne rond te draaien. Voor de beste beleving zet u een virtual reality bril op. De video duurt 6 minuten.

Mocht u nog ideeën hebben om het werk de stichting onder de aandacht te brengen bij vrienden en instellingen of heeft u vragen over het magazine, de site of werkwijze van de stichting, kunt u altijd contact opnemen.