Privacy Statement

Stichting Dhampus respecteert de privacy van leden van de stichting en gebruikers van de website. Stichting Dhampus draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt met het oog op de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, daaraan stelt.